Hjernelæring lager enkle og konkrete samtaletriggere som lærer barn om følelser. Triggerene plasseres der barn er: i klasserommet, hjemme og når de trenger litt ekstra støtte.

Hjernefigurene hjelper oss å forstå at følelsene våre er helt normale, selvom de kan være vonde. Litt etter litt, gjennom samtaler i hverdagen, vokser barnas robusthet.

Du har alt du trenger inni deg for å støtte barna i deres utvikling. Her får du enkle måter å sette ord på det du allerede kan.

Produkter

Samtaletriggere tilpasset klasserommet 1-4. trinn og for å snakke om følelser hjemme.
Laget av norske psykologer 🇳🇴