Gå videre til innholdet

🇳🇴 Fri frakt i Norge

Retur & angrerett

Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til Hjernelæring selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi Hjernelæring melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angrerettskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert til Hjernelæring i samme mengde og stand som kjøper mottok den. Produktet sendes tilbake til Hjernelæring inkludert original emballasje sammen med utfylt angrerettskjema.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake så raskt som mulig, innen rimelig tid. Hjernelæring er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag vi mottar varen. Kjøperen betaler selv fraktkostnadene ved retur.

Mangel ved varen
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Da kan kjøper velge mellom å returnere denne innen 14 dager etter mangelen er meldt inn og motta et nytt produkt eller få pengene tilbake.  

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.