Om Hjernelæring

Vi lager enkle og konkrete verktøy for voksne som bygger god psykisk helse hos barn.

Etter de siste årene i pandemi har barn øvd seg mindre på å være sammen og å regulere følelsene sine. Det går ut over evnen til å skape og bevare gode relasjoner. Vi voksne kan hjelpe dem.

Det vi trenger er et felles språk og konkrete verktøy for å snakke sammen om vår indre verden, på barns to viktigste arenaer: hjemmet og skolen.

Hvorfor det funker

Følelser er navigasjonssystemet vårt, det gir oss signaler for at vi skal forstå verden rundt oss. Når barn har ro nok til å forstå hva følelsene vil, tar de bedre valg for seg selv og andre. Men det kommer ikke av seg selv. Det må øves mye, sammen med voksne.

Du gjør jobben allerede. Barn lærer av hvordan du og andre voksne oppfører seg i følelser og hvordan vi reagerer på barns følelser. Du kan sikre at denne læringen bygger robusthet hos barnet.

Et felles språk og konkrete verktøy på tvers av barns to viktigste arenaer, hjem og skole, gjør at vi kan jobbe med dette i den hverdagen vi allerede har med barna.

Hvem vi er

Hjernelæring består av lærere, pedagoger, psykologer og foreldre fra hele norge som jobber sammen for å utvikle gode verktøy. 

 • Cecilie Angelskår

  Psykolog og pedagog

  Cecilie er profesjonsutdannet pedagog og psykolog. Cecilie har lang og bred erfaring innen endrings- og utviklingsarbeid på individ, gruppe og systemnivå rettet mot barn, unge og deres familier. 

 • Vibeke Helena Borge

  Psykolog

  Vibeke er utdannet psykolog og har jobbet med barn og voksnes psykiske helse innenfor privat og offentlig sektor siden 2002 gjennom veiledning, undervisning og kurs. 

 • Camilla Hagevik

  Psykolog og pedagog

  Camilla er psykolog og pedagog, med hovedfokus på barn og unges mestring. Hun har bred kompetanse innen behandling, undervisning og som sakkyndig i rettssystemet.