De 9 stegene i følelseslæring

  1. Følelser har et navn
  2. Følelser bor ulike steder i kroppen
  3. Følelser har ulik styrke og farge
  4. Kropper viser følelser ulikt
  5. Følelser kommer av en grunn (triggere)
  6. Følelser er viktige - de forteller hva en trenger (behov)
  7. Følelser påvirker tanker
  8. Følelser påvirker reaksjoner (handlinger)
  9. Alle kan påvirke følelsene sine

Hvis man kan mye om følelsene sine og blir godt kjent med dem, får man det bedre. Derfor er det så smart å være disse stegene bevisst når vi er sammen med barn ♡ 

Når vi voksne hjelper barn å øve seg på navigere følelsene, så legger vi et godt grunnlag for trivsel og læring.

Hjernelæring sitt mål er å tilgjengeliggjøre kunnskap om hjernen og psykologi så alle kan bruke den. Stegene over er forankret i normalpsykologien, spesielt i teoriene om affektbevissthet. 

Vi vil gjerne høre fra deg om dine tanker rundt dette, så send oss gjerne en mail

Hilsen Camilla Hagevik, psykolog og pedagog